Monday, September 12, 2011

Sistem Checklist: Memudahkan Fokus

Memasuki alam pekerjaan membuatkan kita mudah hilang fokus.Mungkin kita sedang mengusahakan sesuatu yang penting dan segera.

Namun, oleh kerana tidak fokus dan sering menerima atau menjemput gangguan maka kerja yang dibuat tidak dapat dibuat sehabis baik atau disiapkan.Bagi memudahkan kerja, saya mewajibkan sistem checklist ke atas diri saya.

Checklist yang disediakan memerlukan kita bermula dengan matlamat besar yang ingin kita capai.
Checklist bukanlah satu sistem yang terus difikirkan dan disenaraikan.

Lalu aktiviti-aktiviti kecil itu disusun dalam jadual bulanan atau mingguan. Matlamat itu dipecahkan kepada siri-siri aktiviti kecil yang perlu dibuat bagi memastikan apa yang dirancang menjadi kenyataan.

Jadi checklist yang saya lakukan hari ini, bukanlah checlist yang bersifat segera dan penting sahaja, malahan saya turut melakukan perkara yang tidak segera dan penting.

Ini bagi mengelakkan berlakunya, kesesakan di saat akhir atau last minute.

Melakukan perkara ini memerlukan kesabaran dan ketelitian. Bagi memastikan apa dirancang menjadi kenyataan.

No comments:

Post a Comment