Tuesday, September 20, 2011

Kreativiti dalam Tarbiyyah

Sifat Orang Berfikiran Kreatif
  • Orang kreatif menghargai idea
  • Orang kreatif suka memiliki pilihan
  • Orang kreatif suka akan ketidakpastian
  • Orang kreatif meraikan yang aneh
  • Orang kreatif mampu menghubungkan perkara tidak berkaitan
  • Orang kreatif tidak takut gagal

No comments:

Post a Comment